Activitats

Cada any, BCN Checkpoint organitza a través del seu equip de voluntaris un gran nombre d’accions i activitats.

Des de la posada en marxa del seu programa de voluntariat, BCN Checkpoint està present als principals esdeveniments i locals d’oci destinats al públic gai.

S’hi reparteixen anualment més de 100.000 kits de prevenció que inclouen condó, lubricant i informació sobre salut sexual. També es porten a terme accions de promoció de la profilaxi preexposició (PrEP) i altres temes d’interès per la comunitat.