Projecte dels NOMS-Hispanosida

Projecte dels NOMS-Hispanosida és una ONG fundada l’octubre de 1993 des de la mateixa  comunitat de persones amb VIH per donar resposta a la crisi de la sida. Els seus objectius fundacionals eren inicialment fer visible l’epidèmia entre la societat i donar suport a les persones afectades.

La seva primera acció va ser promoure a l’estat el Tapís Memorial de la Sida i el 1994 va organitzar a Barcelona el primer Memorial Internacional de la Sida que ha esdevingut la principal cita anual en record dels milions de desapareguts a causa de l’epidèmia i de reafirmació del compromís en la lluita contra la sida a Catalunya.

El mateix any va posar en marxa INFOTRAT, un programa comunitari d’informació i assessorament sobre el VIH i els seus tractaments. En el marc d’aquest programa, anualment se celebra la Jornada de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida per a Persones amb VIH.

El 1998, Projecte dels NOMS-Hispanosida va involucrar-se activament en la creació d’ATOS (Associació per al Transplantament d’Òrgans a Seropositius), per acabar amb l’exclusió de les persones amb VIH dels programes de transplantaments d’òrgans. ATOS va promoure el primer protocol de transplantament hepàtic en persones coinfectades amb el VHC (hepatitis C) i, el 2002, es va realitzar el primer transplantament de fetge a una persona amb VIH a l’estat espanyol.

El 2004, per promoure el diagnòstic precoç de la infecció, va implementar el Dia de la Prova del VIH, que actualment es celebra tot l’estat el 20 d’octubre. Aquesta iniciativa de Projecte dels NOMS-Hispanosida també ha inspirat, des de l’any 2013, la celebració de la Setmana Europea de la Prova.

El 2006, Projecte dels NOMS-Hispanosida va crear BCN Checkpoint, un centre comunitari de detecció del VIH i altres infeccions de transmissió sexual adreçat a homes gais, altres homes que tenen sexe amb homes i dones transsexuals.

Projecte dels NOMS-Hispanosida és una organització consultora d’organismes internacionals com l’OMS, ONUSIDA i l’ECDC per l’elaboració de les seves guies i recomanacions sobre la prevenció i el diagnòstic del VIH i altres ITS en els homes que tenen sexe amb homes. És una organització declarada d’Utilitat Pública i distingida amb la Medalla d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona pel seu suport als afectats i per la seva contribució a la promoció dels valors cívics.