Estudis propis

Com a part del seu compromís amb la comunitat, BCN Checkpoint contribueix de forma significativa a la recerca en el camp del VIH i altres ITS mitjançant estudis propis i la participació en un gran nombre de projectes d’investigació nacionals i internacionals.

 

Estudi sobre l’eficiència en la detecció de nous casos de VIH i vinculació sanitària dels mateixos per part del centre comunitari

Aquest estudi analitza durant el període 2007-2012: el nombre de proves de detecció del VIH i el nombre de persones que es van fer la prova a BCN Checkpoint, la prevalença de la infecció global i en primeres visites i la capacitat diagnòstica del centre en comparació amb el total de casos reportats a Catalunya en homes gais, bisexuals, altres homes que tenen sexe amb homes i dones transsexuals així com la taxa de derivació sanitària dels casos diagnosticats.

Els resultats de l’estudi van ser publicats a HIV Medicine, la revista de la British HIV Association sota el títol: “BCN Checkpoint, a community-based centre for men who have sex with men in Barcelona, Catalonia, Spain, shows high efficiency in HIV detection and linkage to care”.

Cohort BCN Checkpoint

La cohort BCN Checkpoint és un estudi observacional, longitudinal i prospectiu d’homes gais, bisexuals, altres homes que tenen sexe amb homes i dones transsexuals VIH negatius i majors de 18 anys. Es tracta d’un macroestudi únic per les seves característiques a tot el Sud d’Europa que, des del 2008, fa un seguiment a més de 10.000 participants.

L’estudi té com a objectiu principal avaluar la incidència del VIH en la comunitat gai. La cohort BCN Checkpoint proporciona dades indispensables a nivell europeu per monitoritzar l’evolució de la infecció per VIH en aquest col·lectiu i orientar adequadament la resposta a l’epidèmia.

Els resultats del període 2009-2013 van ser presentats a la Conferència Internacional de la Sida (IAS 2014) a Melbourne (Austràlia).

La cohort BCN Checkpoint, com una eina útil per assegurar el cost-efectivitat en la implementació de la PrEP

BCN Checkpoint, implicat en la promoció de la profilaxi preexposició al VIH (PrEP), ha desenvolupat un estudi que pot resultar de gran ajuda per tal d’establir el perfil de les persones a qui cal prioritzar a l’hora de subministrar aquesta nova eina preventiva, en funció del risc que tenen de contraure el VIH en un col·lectiu globalment molt exposat com és el dels homes que tenen sexe amb homes.

Identificar la incidència de risc de potencials candidats a la PrEP per tal de garantir-ne el cost-efectivitat.

Els resultats d’aquest estudi van ser presentats a la 15ena Conferència Europea de la Sida a Barcelona (EACS 2015) i al VII Congrés Nacional de GeSida-SEIMC.

Detecció d’infeccions agudes i supressió ràpida de la càrrega viral

Malgrat que la prova ràpida del VIH de quarta generació no detecti la infecció mitjançant anticossos o l’antigen P-24, quan hi ha evidències d’una potencial infecció recent, els usuaris de BCN Checkpoint accedeixen a una prova de detecció de càrrega viral

Per fer-ho possible, BCN Checkpoint disposa del Sistema GeneXpert®, un petit laboratori de genètica totalment automatitzat que permet fer anàlisis moleculars basades en la PCR (prova de reacció en cadena de la polimerasa), en 90 minuts.

La detecció d’aquest tipus d’infeccions permet una ràpida derivació de la persona diagnosticada que, d’aquesta manera, té la possibilitat d’accedir al tractament antiretroviral de manera immediata i això comporta una ràpida disminució de la seva càrrega viral. Per tant, el VIH tindrà un impacte molt menor en la seva salut ja que li permetrà una millor recuperació del seu sistema immunitari. Tot això, a més, trenca la cadena de transmissió de noves infeccions perquè en aquesta fase el virus es replica a nivells molt elevats.

Els resultats van ser presentats a la VIII Conferència de la Societat Internacional de la Sida (IAS 2015) a Vancouver (Canadà) i, posteriorment, a la 29ena Conferència Europea d’Infeccions de Transmissió Sexual (IUSTI 2015) i a la Reunió Monogràfica de la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA 2016).

Estudi sobre infeccions recents

Estudi sobre el percentatge d’infeccions recents detectades des de la posada en marxa del servei de la prova de detecció del VIH a BCN Checkpoint. Es considera una infecció recent aquella que es diagnostica com a màxim en els sis mesos posteriors a la seroconversió. En aquesta fase, la infecció es caracteritza per ser altament transmissible.

Establir el nivell d’efectivitat del model de diagnòstic precoç desenvolupat pel centre no només pel què fa al nombre de diagnòstics sinó també per la capacitat de fer-ho quan les infeccions es troben en una fase molt inicial.

Els resultats van ser presentats a la Conferència d’HIV in Europe – HepHIV 2014 i al XVII Congrés Nacional sobre la Sida i Infeccions de Transmissió Sexual (SEISIDA 2015).

Check-ear

Check-ear és un estudi adreçat a homes gais, bisexuals, altres homes que tenen sexe amb homes i dones transsexuals portat a terme per BCN Checkpoint en col·laboració amb la Fundació IrsiCaixa, la Fundació de Lluita contra la Sida de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, la Fundació Clínic de l’Hospital Clínic de Barcelona, el Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT) i el Centre Català d’Investigació i Desenvolupament de Vacunes de la Sida (HIVACAT).

Estudiar la incidència del VIH així com obtenir mostres biològiques d’abans i després del procés de seroconversió dels participants, una eina imprescindible per a la recerca d’una vacuna. Per altra part, Check-ear també va permetre avaluar la prevalença d’infeccions de transmissió sexual (ITS) asimptomàtiques en aquest col·lectiu.

Els resultats van ser publicats el 2014 a Journal of Infectious Diseases sota el títol: “Alternative Effector-Function Profiling Identifies Broad HIV-Specific T-Cell Responses in Highly HIV-Exposed Individuals Who Remain Uninfected”.

Check-early

Check-early és la continuació de Check-ear. Es tracta d’un nou estudi sobre la incidència i la prevalença de VIH i altres ITS en homes gais, bisexuals, altres homes que tenen sexe amb homes i dones transsexuals.

El projecte es proposa demostrar que la col·laboració d’un centre comunitari com BCN Checkpoint i un hospital de referència en VIH pot ser molt efectiva i eficient a l’hora de reduir al mínim el temps que transcorre des que algú s’infecta fins que assoleix un nivell de càrrega viral indetectable. Això permet a la persona infectada mantenir uns nivells de CD4 normals o bé facilitar-ne la seva recuperació, tenir menys reservoris del VIH, reduir l’ansietat sobre els riscos de transmissió i, en definitiva, tenir més qualitat de vida.

L’estudi té previst la seva finalització el 2017.

SARS-CoV-2 i PrEP

L’ONG Projecte dels NOMS-Hispanosida, organització que gestiona els centres comunitaris BCN Checkpoint i BCN PrEP·Point, es proposa avaluar la freqüència d’aparició de signes i símptomes de COVID-19 entre els seus usuaris, estudiar l’abast de la transmissió de persona a persona entre ells, i caracteritzar els signes i símptomes d’aquesta infecció, i la seva evolució i la seva possible relació amb l’ús de PrEP.

Per al consentiment informat click aquí